Waarom streetfood geen kans krijgt op de markten

O

Hier heb je het verhaal,waarom er geen ruimte voor innovatie en diversiteit op de reguliere markten is! En waarom streetfood ook hier geen kans krijgt


Het lotingsysteem

De samenstelling van de kramen die op de markt staan is elke dag anders. Sommigen hebben vaste plaatsten doordat ze al tientallen jaren ingeschreven staan, anderen moeten elke dag weer hopen dat ze een plekje kunnen krijgen. Het verdelen van de plekken gaat door middel van een lotingsysteem. Het lotingsysteem wordt toegepast door de marktmeesters.

Mensen die wel moeten loten krijgen een lotingspercentage die bepaald wordt door het gegeven hoelang diegene op de markt  ingeschreven staat. Voor de duidelijkheid: Jan Koops die al 12 jaar ingeschreven staat heeft 2/3e kans om ingeloot te worden en Ronald Bossen die 5 jaar ingeschreven staat heeft 1/3e kans om ingeloot te worden. Er zit een bepaalde logica in het systeem maar voor vele koopmannen is dit systeem ook frustrerend. Zelfs al staan sommigen meer dan tien jaar ingeschreven bestaat er nog steeds de kans dat ze s’ochtends voor niets aankomen en dus geen omzet draaien.

Mensen met een vaste plaats hoeven niet deel te nemen aan de loting, die hebben een plaats verkregen door heel lang ingeschreven te staan of door de plek van een familielid over te nemen. De marktlieden betalen naast een bijdrage voor de op- en afbouw van de markt ook huur voor de kraampjes. Voor zo’n drie meter, de lengte van een kraam, betalen ze tien euro. Dat is inclusief schoonmaak en electriciteit. Alle aanwezige kooplieden hebben een persoonsgebonden vergunning van de gemeentelijke dienst Marktzaken.

De praktijk wijst uit,dat dit systeem fraude in de hand werkt,in de loop der jaren zijn er meerdere marktmeesters veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen . 
Het is ook gelijk de reden waarom er zoveel afgunst en jaloezie bestaat op deze markten en men het licht in elkaars ogen niet gunt.
Tevens is dit gelijk de hoofdreden van de teloorgang van de markt,met dit systeem is er geen ruimte voor innovatie en diversiteit. 
Dit systeem is dus niet alleen oneerlijk,maar is ten nadele van de consument,die door het beperkte aanbod,wegblijft en daardoor uiteindelijk ook ten nadele van de marktkoopman.

Dit systeem krijg je er niet zomaar uit,gezien er teveel belangen spelen,van de mensen met vaste plekken en de marktmeesters,die hier ook bij gebaat zijn.Het is ook al vele malen tevergeefs geprobeerd 


De oplossing zit m dan ook meer in om nieuwe markten te creëren,met nieuwe regels ,die gebaseerd zijn op innovatie ,diversiteit en duurzaamheid.
Een ontmoetingsplaats van producent en afnemer.

De straathandel is tot op de dag van vandaag van het allergrootste belang voor de sociaal- economische ontwikkeling van de stad geweest en vervult deze functie nog steeds. 
Markten zijn altijd ontstaan uit een behoefte ,een behoefte die er duidelijk is,zowel bij marktkoopmannen en vrouwen als bij de consument.

Investeren in mensen

Culinaire broedplekken ,investeren in mensen!

Culinaire broedplaats; er zijn genoeg broedplaatsen voor zzpp'rs die achter een computer zitten,voor startende horeca ondernemers bestaat dit nog niet.
Een plek waar ruimte en kennis gedeeld worden,waar cursussen en workshops gegeven worden heerlijk,gezond en duurzaam gekokkereld word.
( door gebruik te maken van één gezamenlijke productieruimte,duurzaam)
Bij veel kantorencomplexen zijn de bedrijfskantines wegbezuinigd of zijn ronduit slecht en daarbij vaak omgeven door aanbieders van vette hap.
Als deze plek midden in een kantorencomplex komt te staan,dan is dit een win-win situatie.

1) leegstaande panden krijgen weer een maatschappelijke functie

2) Werk en kansen worden gecreerd (het probleem van de werkeloosheid word,met minimale investeringen aangepakt.)

3) De omgeving word voorzien van,gezond,lekker en duurzaam voedsel